English Catalan
Lighting Il·luminació
Heating Calefacció
Cooling Refrigeració
Humidity Humitat
Water tank Tanc d'aigua
Audio Àudio
CO2 CO2
Conductivity Conductivitat
Fertility Fertilitat
Moisture Humitat del sòl
pH pH
temperature temperatura
distance distància
altitude altitud
pressure pressió atmosfèrica
humidity humitat relativa
moisture humitat del sòl
conductivity conductivitat
ph ph
light llum