Translation Information

Project website terrarium.theyosh.nl
Project maintainers User avatar theyosh
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution 4.0 International
Source code repository git@github.com:theyosh/TerrariumPI.git
Repository branch 3.x.y.z
Last remote commit Translated using Weblate (Dutch) cc86f76a
User avatar theyosh authored 2 weeks ago
Weblate repository https://weblate.theyosh.nl/git/terrariumpi/3-x-y-z/
Filemask locales/*/LC_MESSAGES/terrariumpi.po
Translation file Download locales/nb_NO/LC_MESSAGES/terrariumpi.po
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

The gauge graph shows the current temperature or humidity value. The colour of the graph depends on the current value and the alarm values. When the value gets more to the minimum or maximum value, it will gets more red/orange.
Nåle grafen viser gjeldende temperatur eller luftfuktighet verdi. Fargen på grafen avhenger av gjeldende verdi og alarm verdiene. Når verdieni kommer nærmere minimum eller maksimumsverdien, vil den bli mer rød/organge.
3 weeks ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

When a part is active the title is in colour. If the title is grey that part is than not running or configured.
Når en del er aktiv, er tittelen i farger. Hvis tittelen er grå er den delen ikke konfigurert eller kjører ikke.
3 weeks ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

Volume in litres
Volum i liter
3 weeks ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

The fifth tile shows the total water usage from the start of using this software. It will calculate the total water usage every 10 minutes based on all historical data. It is shown in litres. When the water price is entered, it will show the costs of the water bill and the amount of days it is calculated on.
Den femte flis viser den totale vannforbruk fra en begynnte å bruke programvaren. Den beregner det totale vannforbruket hvert 10 minutter basert på alle historiske data. Det er vist i liter. Når vannprisen er angitt, vil den vise kostnadene for vannregningen og antall dager det er beregnet på.
3 weeks ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

The third tile shows the current water flow in litres per minute. The amount is calculated based on the power switch settings and what the state is of the switches. The bar shows a percentage of the max usage.
Den tredje flisen viser gjeldende vannstrøm i liter per minutt. Beløpet er beregnet basert på strøm bryter instillingene og hva tilstanden til bryterene er. Linjen viser en prosentandel av maksimal bruk.
3 weeks ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

Holds the amount of euro/dollar per 1000 litres water.
Viser mengden av euro/dollar per 1000 liter vann.
3 weeks ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

Holds the water volume in litres.
Viser vann volumet i liter.
3 weeks ago
New contributor 3 weeks ago
User avatar None

New strings to translate

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

TerrariumPI / 3.x.y.zNorwegian Bokmål

Resource update 3 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 873 5,912 33,985
Translated 89% 779 5,386 30,784
Needs editing 4% 41 296 1,725
Failing checks 3% 34 54 308

Last activity

Last change March 25, 2021, 11:46 a.m.
Last author theyosh

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity