Translation status

32 Strings 100% Translate
269 Words 100%

Translation Information

Project website openrepos.net/content/theyosh/wifikill3r
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository git@github.com:theyosh/WiFiKilL3r
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'master' of github.com:theyosh/WiFiKilL3r a737157
theyosh authored a month ago
Weblate repository https://weblate.theyosh.nl/git/wifikill3r/interface/
Filemask translations/WiFiKilL3r-*.ts
Translation file translations/WiFiKilL3r-sv.ts
User avatar admin

Resource update

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

Resource update a month ago
User avatar admin

Translation changed

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

This app will monitor the WiFi status of your device, and will disable it when your phone is not connected to a trusted network. It will show a notification when your WiFi is being shut down.

- You can enable or disable WiFi by tapping on the WiFi indicator
- You can enable or disable the WiFi KilL3r daemon by tapping on the KilL3r indicator
- The app will show the last run time on the bottom of the app

Use the menu item 'Manage trusted networks' in the topmenu to add or remove trusted WiFi networks. Make sure WiFi is enabled!. Tap in the WiFi name to add or remove from the trusted list. Updates are instantly!

On the coverpage you have the option to reconnect your WiFi, and enable/disable the background daemon

*Why*
This app is created in order to protect your mobile device from being tracked by wifitrackers in citymalls and other public locations. The idea is that when you leave your trusted networks, there is no need to keep WiFi running. So this app will shutdown the WiFi device for you. This way it will save battery power, but more important, you can't be tracked!

WiFiKilL3r app is created by TheYOSH https://theyosh.nl
Den här appen övervakar din enhets WiFi-status och stänger av det när telefonen inte längre är ansluten till ett betrott nätverk. Den visar också en avisering, när WiFi stängs av.

- Du kan aktivera eller avaktivera WiFi genom att trycka på WiFi-indikatorn
- Du kan aktivera eller avaktivera WiFi KilL3r-tjänsten genom att trycka på KilL3r-indikatorn
- Senaste kontrollen visas i appens underkant

Använd alternativet 'Hantera betrodda nätverk' i toppmenyn, för att lägga till eller ta bort betrodda WiFi-nät. Tillse att WiFi är aktiverat. Tryck på nätverksnamnet för att lägga till eller ta bort betrodda nät. Uppdatering sker omedelbart!

På programminiatyren har du alternativen att återansluta WiFi och att aktivera/avaktivera bakgrundstjänsten

*Varför*
Appen har skapats för att skydda din mobila enhet från att bli spårad av WiFi-spårare, i köpcenter och andra offentliga miljöer. Idéen är att när du lämnar ditt betrodda nätverk, har du inte längre något behov av en aktiv WiFi-uppkoppling. Därför stänger den här appen av WiFi-modulen för dig. Det kommer att spara batterikraft, men kanske viktigare... du kan inte spåras via WiFi.

WiFiKilL3r har skapats av TheYOSH https://theyosh.nl
(c) 2016
a month ago
User avatar None

Resource update

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

Resource update a month ago
User avatar eson57

Translation uploaded

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

Current notification status
Aktuell aviseringsstatus
a month ago
User avatar eson57

Translation uploaded

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

Notifications
Aviseringar
a month ago
User avatar eson57

Translation uploaded

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

Current Accesspoint MAC verification status
Aktuell status för MAC-verifiering
a month ago
User avatar eson57

Translation uploaded

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

disabled
avaktiverad
a month ago
User avatar eson57

Translation uploaded

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

enabled
aktiverad
a month ago
User avatar eson57

Translation uploaded

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

Accesspoint MAC verification
MAC-verifiering för åtkomstpunkt
a month ago
User avatar eson57

Translation uploaded

WiFiKilL3r / interfaceSwedish

Here you can enable or disable settings.
Här kan du aktivera eller avaktivera inställningar.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 32 269 1,604
Translated 100% 32 269 1,604
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 3, 2021, 12:03 p.m.
Last author Weblate Admin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity