Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
3.x.y.z CC-BY-4.0 98% 13 65 51
4.x.y.z CC-BY-4.0
Project website terrarium.theyosh.nl
Project maintainers User avatar theyosh
Translation license CC-BY-4.0 TerrariumPI 3.x.y.z 4.x.y.z
Languages 1
Source strings 1,442
Source words 7,623
Source characters 43,736
Hosted strings 1,432
Hosted words 7,612
Hosted characters 43,658
User avatar None

Resource update

TerrariumPI / 3.x.y.zDutch

Resource update a month ago
User avatar theyosh

New translation

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

Select the webcams that are used with this enclosure. You can use html colors and fonts and images.
Selecteer de webcams die bij deze behuizing worden gebruikt. U kunt html-kleuren en lettertypen en afbeeldingen gebruiken.
2 months ago
User avatar theyosh

New translation

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

The duration when the relays should be on. If this is shorter then all day, you will get a timer functionality. Enter '0' to have a full day.
De duur waarin de schakelaars moeten zijn ingeschakeld. Als dit korter is dan de hele dag, krijgt u een timer functie. Voer '0' in om een volledige dag te hebben.
2 months ago
User avatar theyosh

New translation

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

Toggle this if this is the main lights for this enclosure. This is used for the light checks in other areas.
Schakel dit in als dit de hoofdlichten zijn voor dit verblijf. Dit wordt gebruikt voor de lichtcontroles in andere gebieden.
2 months ago
User avatar theyosh

New translation

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

The maximum amount of hours that the lights are turned on. This is only valid in weather mode. When the day is longer then this maximum value, the day will be shortened to this maximum value.
Het maximale aantal uren dat de lichten zijn ingeschakeld. Dit is alleen geldig in de weer modus. Als de dag langer is dan deze maximale waarde, wordt de dag ingekort tot deze maximale waarde.
2 months ago
User avatar theyosh

New translation

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

The minimum amount of hours that the lights are turned on. This is only valid in weather mode. When the day is shorter then this minimum value, the day will be extended to this minimum value.
Het minimum aantal uren dat de lichten zijn ingeschakeld. Dit is alleen geldig in de weer modus. Als de dag korter is dan deze minimumwaarde, wordt de dag verlengd tot deze minimumwaarde.
2 months ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

Warning
wWaarschuwing
2 months ago
User avatar theyosh

New translation

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

Uploaded files are not valid.
Geüploade bestanden zijn niet geldig.
2 months ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

Enter the capacitor value in µF
CVoer de condensatorwaarde in µF in
2 months ago
User avatar theyosh

Translation changed

TerrariumPI / 4.x.y.zDutch

Enter an address
Vul heteen adres in
2 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity